• Druk wielkoformatowy
 • Reklama
 • Naklejki okienne
 • Obrazy na płótnie
 • Foto kalendarze
 • Naklejki ścienne

Drogi Użytkowniku z dniem 26 maja 2018 r. rozpocznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO

W związku z powyższych chcielibyśmy przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej firmie.

 • 1. Administratorem danych osobowych jest firma Studio Zoom s.c. Ewelina Sieradzka, Karol Kierstan, ul. Leśna 7, 64-730 Wieleń – zwany dalej Studio Zoom s.c.

 • 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Studio Zoom s.c. na potrzeby realizacji zamówień na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. b – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”

 • 3. Administrator danych osobowych przekazuje dane osobowe firmom DPD Polska Sp. z o.o. oraz Poczcie Polskiej S.A. w celu realizacji dostaw oraz firmie Lege Artis Elżbieta Faligowska w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości.

 • 4. Okres przechowywania danych osobowych wynosi 2 lata w związku z realizacją obowiązków wynikających z tytułu gwarancji lub rękojmi oraz 5 lat przypadku danych osobowych umieszczonych na fakturach zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 • 5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
  - żądania dostępu do swoich danych,
  - ich sprostowania,
  - usunięcia,
  - ograniczenia przetwarzania,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  - żądania przenoszenia danych,
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zamówienia. W przypadku braku danych zamówienie nie będzie realizowane.

 • 7. Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych dla potrzeb realizacji zamówień:
  - imię i nazwisko,
  - numer telefonu,
  - adres poczty elektronicznej,
  - adres dostawy,
  - numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury VAT),
  - numer rachunku bankowego (w przypadku zwrotów i reklamacji),